NederlandsEnglish
About us
Portfolio
Résumés
Contact
Wie zijn we
Prolusion BV is een jong en dynamisch bureau. Dat komt omdat wij, de ontwerpers danwel adviseurs van Prolusion (nog) niet zoveel grijze haren hebben en (nog) niet zijn vastgeroest in onze gewoontes. Gelukkig zijn we wel oud en wijs genoeg om ieder civieltechnisch project succesvol op te pakken en af te ronden.
Onze visie
Dat Prolusion er zou komen, stond reeds in onze studietijd aan de TU-Delft al vast. Dat het even op zich zou laten wachten, hadden we ook al ingecalculeerd. Wij geloven namelijk dat je eerst het vak moet beheersen voordat je het kunt verkopen. In onze visie ben je alleen een goede ontwerper danwel adviseur, als je de facetten die ons mooie vak vormen met een bepaalde diepgang kunt betreden en tevens met een helikopterview kunt overzien. Aangezien we geen supermensen zijn, heeft het even geduurd, maar sinds 1 januari 2007 is Prolusion BV een feit!
Waarom wij

Net als ieder ander bureau roepen ook wij dat we heel goed zijn. Maar, wat maakt ons zo speciaal? Wel,

 • Hoeveel bureaus kent u die hun kennis afmeten aan de kwaliteit van hun adviseurs?
 • Hoeveel bureaus kent u waarvan de adviseurs geen 'doorgeefluiken' zijn, maar zelf dusdanig theoretisch onderlegd zijn, dat complexe problemen simpel worden geanalyseerd en uitgelegd om vervolgens te komen tot praktische en kosteneconomische oplossingen?
 • En tot slot, hoeveel bureaus kent u waarvan de adviseurs geen enkele opdracht als op zichzelf staand beschouwen, maar ongevraagd met u meedenken aan het groter geheel?

Wij kennen er natuurlijk maar één...

Onze aanpak

Onze manier van werken wordt op ieder niveau aangestuurd door onze algemene richtlijn: 'constant improvement'. Dit houdt in dat:

 • We iedere opdracht nog beter proberen uit te voeren dan de vorige;
 • We van fouten zoveel mogelijk proberen te leren en nooit elkaar verwijten, dit levert immers alleen inwendige spanningen op en leidt niet tot oplossingen.

Deze richtlijn hebben we afgekeken van een bedrijf dat al decennia lang de betrouwbaarste auto's van de wereld maakt.

Onze werkwijze kent binnen ieder project in grote lijnen de volgende stappen:

 • In overleg met de klant afstemmen van uitgangspunten, randvoorwaarden en programma van eisen (PvE);
 • Analyse van het gegeven project;
 • Eventueel opdelen in subsystemen en benoemen van verschillende raakvlakken;
 • Genereren van oplossingen per subsysteem en toetsen aan uitgangspunten, randvoorwaarden en PvE;
 • Opstellen concept documenten en ter controle bij klant indienen;
 • Evt op/aanmerkingen verwerken en afronden eindproduct;
 • Evaluatie van de opdracht. Leerpunten worden samengevat en gearchiveerd.

 


© Copyright 2008 - 2019 Prolusion B.V. - Development www.plainit.eu